Huur of pacht? Zorg dat je weet wat de verschillen zijn!

Kristien Aerts: “ik zie regelmatig overeenkomsten waarop vermeld staat dat het een pachtovereenkomst is, terwijl dit uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn. In plaats van pacht is er dan sprake van huur. Deze twee regimes hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Onder meer bij de beëindiging van de overeenkomst kan dit voor grote problemen zorgen. De titel van de overeenkomst is dan niet van belang, de situatie echter wel!”


De pachtovereenkomst
Er is sprake van een pachtovereenkomst als:

  • Het gaat om een onroerende zaak (bijvoorbeeld een boerderij met land of weidegrond),
  • die wordt gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw, en
  • voor dit gebruik een (geldelijke) tegenprestatie wordt geleverd.

Is er geen sprake van de uitoefening van de landbouw en wordt er betaald voor het gebruik van een (on)roerende zaak is sprake van huur.


Regels waarvan u niet mag en kan afwijken
Kristien Aerts: “Wanneer de feitelijke situatie afwijkt van de titel in de overeenkomst kan dit gevolgen hebben voor de dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op huur en pacht. U kunt te maken krijgen met regels waarvan u niet mag en kan afwijken, en waaraan u eigenlijk helemaal niet gebonden wilt zijn.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Het is aan te raden dat u zich voorafgaande aan het sluiten van een huur- of pachtovereenkomst goed voor laat lichten over welk regime van toepassing is en welke mogelijkheden en gevolgen dit heeft. Ik adviseer en begeleid u graag. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link https://www.al-advocaten.nl/contact/.