Klachtplicht: Klaag tijdig voordat uw rechten vervallen

Komen er na oplevering gebreken aan het licht die bij oplevering nog niet kenbaar waren? Let er dan op dat u tijdig klaagt bij de aannemer! Dit is de zogenaamde klachtplicht; de plicht om (verborgen) gebreken binnen een redelijke tijd na ontdekking te melden aan de aannemer. Als u dit niet doet dan verliest u uw recht op herstel of schadevergoeding.

Kristien Aerts: “Een verborgen gebrek is een vervelende situatie. Ik sta u graag bij en adviseer u over de stappen die u kunt ondernemen.”


Wettelijke klachttermijn

Er wordt gesproken over een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek, maar wat is nu een redelijke termijn? Maak het gebrek zo snel mogelijk kenbaar bij de aannemer en stel hem of haar hiervoor aansprakelijk. Veelal wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld maar die termijn kan korter of langer zijn. Afhankelijk van de aard van het gebrek en de vraag of daarnaar nog onderzoek moet worden verricht kan het in acht nemen van een klachttermijn korter of langer dan 2 maanden acceptabel zijn. De wederpartij moet ook kunnen beoordelen of er sprake is van een gebrek waar hij of zij aansprakelijk voor is.


Wat kunt u doen bij een verborgen gebrek?

Het is aan te raden om een deskundige de gebreken en de oorzaak daarvan te laten beoordelen, zeker als deze worden betwist door de aannemer. De rechtspraak heeft al vaker uitgemaakt dat de resultaten van dat onderzoek mogen worden afgewacht. Het is raadzaam om de wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het (verborgen) gebrek en hem daarvoor aansprakelijk te stellen. Ik raad u ook aan om de wederpartij uit te nodigen voor het onderzoek.


Wat moet u niet doen?

Ga nooit over tot herstel totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaken van de gebreken en de erkenning daarvan door de wederpartij of een rechterlijke uitspraak dat de wederpartij aansprakelijk is.
Op tijd melden is erg belangrijk. Heeft u dit niet gedaan, dan heeft u pech!  De wederpartij is dan niet meer met succes aansprakelijk te stellen.
De klachttermijn is overigens een andere termijn dan de verjaringstermijn. Een verjaringstermijn duurt vaak veel langer en kan bovendien worden gestuit. In tegenstelling tot een klachttermijn.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.