Niet tevreden over uw naam? Vraag een wijziging aan!

Zowel uw voor- als achternaam is veelal de keuze van uw ouders. U heeft het dus niet voor het zeggen.. Maar wat als uw naam niet misstaat in het rijtje met zogeheten schaam- of faamnamen? Bente Bruin, Constant Lam, Fokje Modder, Beau ter Ham, Dick Sack enz.
Het is mogelijk om een naamswijziging aan te vragen. In boek 1 van het burgerlijk wetboek is het naamrecht geregeld.

Er zit verschil in het wijzigen van de voor- en/of achternaam. Advocate Maurena Leimena weet precies hoe dit geregeld is. Maurena: ‘Ik kijk graag naar wat de mogelijkheden zijn om uw naam te laten wijzigen en help u bij de aanvraag van de naamswijziging’.


Wat zijn de regels voor een voornaam?

Een ieder heeft de voornamen die hem of haar in de geboorteakte zijn gegeven. Een voornaam mag niet ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.


Hoe wordt een achternaam gekozen?

Dat is afhankelijk of een kind geboren is binnen of buiten het huwelijk. Wordt een kind buiten het huwelijk geboren dan krijgt het automatisch de achternaam van zijn/ haar moeder. Wanneer een kind (later) wordt erkend dan kunnen de moeder en de erkenner gezamenlijk kiezen voor de achternaam van de erkenner. Wordt er geen keuze gemaakt dan houdt het kind de achternaam van moeder. Wordt een kind binnen het huwelijk geboren dan hebben de ouders de keuze wiens achternaam hun kind gaat dragen. Is er eenmaal een keuze gemaakt dan zullen alle kinderen geboren tijdens dat huwelijk dezelfde achternaam dragen.


Wat kunt uw doen als u niet tevreden bent met uw naam?

Onvrede over een voornaam kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw welzijn. Ook kan het bepalend zijn voor de persoonlijke en emotionele identificatie. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een voornaam te laten wijzigen. Een rechter moet hier wel toestemming voor geven. Dit doet een rechter alleen als u een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij het wijzigen van uw voornaam. Daarnaast moet dit belang groter zijn dan het maatschappelijk belang (dat gediend is bij een continue naamsvoering). Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Spelfouten in een voornaam
– Voornamen die bespottelijk zijn of een constante bron van vragen of ergernis zijn
– Een buitenlandse normale voornaam die in het Nederlands een andere betekenis heeft
– Een voornaam die verbonden is aan een zwaar emotioneel verleden (pesten, misbruik, mishandeling)

Ook een achternaam kan gewijzigd worden, al gelden hier strenge eisen voor. Daarvoor zal een verzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend moeten worden. Een achternaam kan gewijzigd worden wanneer de naam op zichzelf of in verband met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is of de naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een achternaam kan ook gewijzigd worden wanneer u psychische hinder van de achternaam ondervindt.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Denkt u aan het wijzigen van uw naam? Ik adviseer en begeleid u graag bij de aanvraag van uw naamswijziging. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak in.