Pas op met huur inhouden bij gebreken!

Als er gebreken zijn aan uw huurwoning, vraagt u aan de verhuurder om deze te verhelpen. In de meeste gevallen komt de verhuurder dan langs om het op te lossen. Helaas zijn er ook verhuurders die niks doen of zelfs niet reageren. Dit is natuurlijk erg vervelend.
Aangezien er geen gehoor wordt gegeven aan uw verzoek, zal uw eerste gedachte zijn: geen gehoor, dan ook geen huur! U denkt op deze manier het gebrek te kunnen verrekenen en daarnaast gelijk aandacht te trekken bij de verhuurder. Maar dit is zeker niet (zomaar) toegestaan!


Wie moet het oplossen?

In eerste instantie zal moeten worden bekeken wie het gebrek moet verhelpen. Komt het gebrek voor rekening van de huurder of de verhuurder? In het “Besluit kleine herstellingen” staat beschreven welke werkzaamheden en welke gebreken de huurder zelf moet uitvoeren en oplossen. Het gaat hier met name om kleine gebreken die met niet al te veel kosten zijn te verhelpen.
Maar zelfs als hieruit blijkt dat de verhuurder het gebrek moet oplossen, bijvoorbeeld een lekkage, geeft u dat nog niet het recht om huur in te houden. De verplichting tot betaling van de huur mag niet zomaar opgeschort worden.


Waarom geen huur inhouden?
Omdat de verhuurder zijn plichten niet nakomt, wilt u ook geen huur betalen. Klinkt logisch maar toch is het niet geoorloofd. Dit kan u zelfs duur komen te staan! In de overeenkomst of de algemene voorwaarden kan een verbod zijn opgenomen om huurverplichtingen op te schorten. Daarnaast moet u rekening houden met de volgende punten voordat u overgaat tot het inhouden van huur:

  • Breng altijd eerst de verhuurder op de hoogte van het gebrek en geef hem ook de gelegenheid om het dat gebrek te verhelpen.
  • De opschorting moet in voldoende nauw verband staan tot de verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.
  • De opschorting moet voldoende gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen dat het achtergehouden bedrag in verhouding moet staan tot de ernst van het gebrek.


Gevolgen huur inhouden
Als achteraf blijkt dat de huur ten onrechte is achtergehouden, is er een achterstand in huur ontstaan die alsnog met kosten én rente aan de verhuurder moet worden betaald. Uiteindelijk moet u dan zelfs meer betalen. Het kan ook zo zijn dat de huurovereenkomst door het ten onrechte inhouden van huur wordt ontbonden.

Kristien Aerts: “Laat uzelf dus eerst goed informeren voordat u overgaat tot het inhouden van huur. Dit kan u uiteindelijk duur komen te staan! Ik adviseer en begeleid u graag op dit gebied.” Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link https://www.al-advocaten.nl/contact/.