Let bij het uitbouwen ook op privaatrechtelijke regels!

Kristien Aerts: “Wanneer u uw woning uit wilt bouwen door bijvoorbeeld een dakkapel te plaatsen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat daarmee ook voldaan is aan de privaatrechtelijke regels en dat de buren hier dus geen bezwaar op kunnen maken. Dit is echter niet het geval. Om te voorkomen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de regels.


Privaatrecht
Het privaatrecht regelt onder meer het recht tussen burgers onderling. In het gestelde voorbeeld – het uitbouwen van de woning middels een dakkapel – moeten we kijken naar de gestelde regels over de rechten en verplichtingen tussen buren. Er kan een conflict ontstaan wanneer de dakkapel, waarvoor een vergunning verleend is door de gemeente, zich op minder dan 2 meter van de erfgrens bevindt. Het wetboek stelt namelijk dat dit niet mag, tenzij er toestemming van de buren is verkregen. In het ergste geval kunnen de buren vorderen dat u het venster aanpast door hem vast te zetten (het raam mag niet meer open kunnen) en ondoorzichtig te maken.


Aanbouw
Vervelender wordt het als de gemeente een vergunning verstrekt voor een aanbouw waarvan later blijkt dat deze over de erfgrens loopt. De buren kunnen in dit geval vorderen dat de aanbouw ongedaan gemaakt wordt. In bepaalde gevallen kan de rechter beslissen dat die vordering niet redelijk is en voor een andere oplossing kiezen, maar het is wel iets waar u wel degelijk rekening mee moet houden.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Denkt u aan een uitbouw en wilt u graag weten wat wel en niet mag? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.