Onverwachte schulden geërfd? In sommige gevallen kunt u hier nog onderuit

Mocht je onbewust of ondoordacht een erfenis hebben aanvaard en helaas worden geconfronteerd met een onverwachte schuld dan loont het de moeite om te laten beoordelen of je een beroep kunt doen op wetsartikel 4:194a BW. Dit artikel biedt bescherming aan de erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en naderhand wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld en deze schuld uit eigen vermogen moet betalen omdat het saldo van de nalatenschap ontoereikend is voor de voldoening van deze schuld. Als na aanvaarding blijkt van zo een onvoorziene schuld, kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of, als de nalatenschap al is verdeeld, om hem te ontheffen van zijn verplichting de onverwachte schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen.


Wat zegt de rechtspraak over dit artikel
Inmiddels is deze wet anderhalf jaar van kracht en zijn er diverse zaken geweest. In deze zaak wordt de vraag beantwoord wat onder onverwachte schulden wordt verstaan. Het gaat niet alleen om schulden die de erfgenaam niet kende maar ook om schulden die de erflater niet behoefte te kennen. De kantonrechter wijst in deze zaak het verzoek af, omdat van de erflater mag worden verwacht dat deze tenminste de administratie van de erflater had moeten raadplegen om er achter te komen welke schulden er zijn en wat hij redelijkerwijs nog kan verwachten aan schulden.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena Leimena: “Iedere zaak is anders en de vraag die rijst is wat er onder onverwachte schulden wordt verstaan. Daarom beoordeel ik graag voor u of er een beroep op dit artikel kan worden gedaan, zodat u niet voor de schulden uit de nalatenschap opdraait. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek 085 047 35 53 of plan een afspraak via onze website https://www.al-advocaten.nl/contact/.”