Uit elkaar… en de kinderen dan?

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over (en eventueel samen met) de kinderen. Kinderen mogen onder geen beding de dupe worden van de scheiding! Om ruzies en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen zijn ouders met minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Maar hoe maak je afspraken over de kinderen? Mogen kinderen ook zelf beslissen? Is er iemand die naar de kinderen luistert?


Het ouderschapsplan
Het is wettelijk verplicht om de volgende punten op te nemen in een ouderschapsplan:

  • Hoe worden de zorg- en opvoedtaken verdeeld?
  • Hoe informeer je elkaar over de kinderen en neem je beslissingen over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Uiteraard kunnen er in het plan ook afspraken gemaakt worden over andere onderwerpen, bijvoorbeeld wat wordt er afgesproken als een van de ouders wil verhuizen of wanneer een van de ouders een nieuwe partner heeft. Ook kan worden afgesproken op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven.

Maurena Leimena: “Besteed voldoende aandacht en zorg aan het ouderschapsplan! Het is belangrijk voor zowel de ouders als de kinderen dat alle partijen zich kunnen vinden in het plan, maar ook dat ze er zich van bewust zijn dat het een levend document is dat eens in de zoveel tijd aanpassing behoeft, omdat na verloop van tijd situaties toch veranderen.”

Als het plan door beide ouders ondertekend is, gaat het samen met het verzoek tot echtscheiding ter goedkeuring naar de rechter.


Kinderen betrekken
In het belang van de kinderen is het goed als ouders hun kinderen ook – op een bij hun leeftijd passende wijze – betrekken bij het maken van het plan. Bij kleine kinderen is dat weer anders dan bij tieners. Kinderen van 12 jaar of ouder zullen daarnaast door de kinderrechter worden uitgenodigd. Bij de kinderrechter mogen zij vertellen wat hun mening is over de afspraken die hun ouders over hen hebben gemaakt. Bij dit gesprek zijn de ouders niet aanwezig. Een gesprek bij de kinderrechter is vertrouwelijk. De kinderrechter zal niets over de inhoud van het gesprek met de ouders delen, tenzij hij of zij daarvoor toestemming van de kinderen heeft gekregen.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena: “Als advocaat of mediator help ik de ouders graag met het goed en eerlijk opstellen van het ouderschapsplan. Onderdeel hiervan is ook het adviseren van de ouders over hoe ze hun kinderen het beste betrekken bij het maken van goede afspraken. Daarnaast kunnen de kinderen desgewenst ook zelf bij mij terecht mochten ze vragen hebben.”


Meer informatie
Op onze website kunt u nog meer relevante informatie vinden:

Of maak een afspraak voor het gratis 30 minuten adviesgesprek door te bellen met 085 047 35 53 of via de contactpagina.