Waar moet u op letten bij het tekenen van een koopovereenkomst woning?

Wanneer u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Hierin staan alle afspraken rondom de aankoop en verkoop van de woning. Het is belangrijk dat u als koper ook goed controleert of u het met de inhoud daarvan eens bent.

Kristien Aerts: “Lees een koopovereenkomst goed door voordat u tekent! Ik wijs u graag op belangrijke punten. Mocht u te maken krijgen met bijvoorbeeld een (verborgen) gebrek na levering is dit natuurlijk erg vervelend. Ik adviseer u graag in deze situatie.”


Check de koopovereenkomst
Het kan voorkomen dat u tijdens een verbouwing in de aangekochte woning stuit op een enorme lekkage. Hiervoor wilt u natuurlijk de verkoper aansprakelijk stellen. Voordat u dit doet, dient u met een aantal dingen rekening te houden om de schade met succes te kunnen verhalen.
Als eerste checkt u wat er is overeengekomen in de koopovereenkomst. In de meeste overeenkomsten staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken die er tijdens het sluiten van de koop waren, voor rekening en risico zijn van de koper. Dit geldt dus ook voor de verborgen gebreken.


Ernst van het gebrek
De ernst van het gebrek speelt ook een rol. Als het gebrek het normaal gebruik als woning niet mogelijk maakt, gelden er andere regels. Een ernstige lekkage of houtrot die de constructie aantast zijn enkele voorbeelden. De verkoper is in deze gevallen veelal wel aansprakelijk. Tenzij u bekend was met het gebrek of behoorde te kennen. Het kan hier van belang zijn of een bouwkundige inspectie heeft plaatsgevonden.
Verder kan bij oude woningen een ouderdomsclausule zijn opgenomen die aansprakelijkheid uitsluit voor ieder gebrek. U kunt van die woning ook niet dezelfde kwaliteit verwachten als van een nieuwe woning.


Hoe voorkomen?
U kunt zoveel mogelijk ellende voorkomen door uitgebreid onderzoek te laten doen voordat u de koopovereenkomst tekent. Zelf kunt u ook al wat doen door kasten en vloerkleden te verschuiven. Hierachter komen nog wel eens onaangename verrassingen tevoorschijn. Als het gebrek ontdekt wordt voordat de koop wordt gesloten, kunt u daarover nog onderhandelen.


Wat te doen bij een gebrek?
Wanneer u een gebrek ontdekt is het zaak dit per direct schriftelijk te melden bij de verkoper. In het algemeen wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld, maar dat kan onder omstandigheden anders zijn. Het is dan ook raadzaam om niet te wachten met het melden van een (verborgen) gebrek maar om dit direct kenbaar te maken bij de verkoper en deze aansprakelijk te stellen.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link https://www.al-advocaten.nl/contact/.