Wist u dat je een huurovereenkomst ook voor een bepaalde tijd af kunt sluiten?

Sinds 1 juli 2016 is het voor verhuurders van woonruimte mogelijk om kortlopende huurovereenkomsten af te sluiten met huurders, zonder dat de verhuurder is gebonden aan de wettelijke opzeggingsgronden. Kristien Aerts: “De bepaalde tijd is voor een zelfstandige woning maximaal 2 jaar en voor een onzelfstandige woning (zoals kamers in studentenhuizen) 5 jaar.”


Let op de schriftelijke bevestiging bij het einde van de termijn

Tot deze wetswijziging was het voor verhuurders lastig om de huurovereenkomst te beëindigen, ook bij huurovereenkomsten voor bepaalde tijd. Huurders genieten namelijk een hoge mate van huurbescherming, wat inhoudt dat de huurovereenkomst niet zomaar kan worden beëindigd zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldoet (uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld dringend eigen gebruik).
Bij de nieuwe vorm van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de verhuurder hier geen ‘last’ van en stopt de overeenkomst op het afgesproken moment mits de verhuurder het einde van de overeenkomst op tijd heeft bevestigd. Het einde van de overeenkomst moet op zijn vroegst 3 maanden en op zijn laatst 1 maand, voor het einde van de huurovereenkomst schriftelijk worden bevestigd. Kristien: “Wanneer de verhuurder zich niet aan deze termijn houdt, loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd met alle wettelijke gevolgen van dien! Het is dus erg belangrijk deze termijn goed te bewaken en ervoor te zorgen dat de bevestigingsbrief ook de huurder bereikt.”


Diverse regels

“Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke regels voor het verhuren voor bepaalde tijd. Zo mag de huurovereenkomst maar één keer met dezelfde huurder worden gesloten. Er kan dus niet worden gekozen voor een huurtermijn van bijvoorbeeld 2 x 1 jaar. Daarnaast mag de verhuurder de overeenkomst niet eerder beëindigen dan aan het einde van de afgesproken huurperiode. Dit geldt niet voor de huurder, hij/zij mag de huur tussentijds opzeggen.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of deze manier van verhuren iets voor u is? Ik adviseer en begeleid u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.

Uit elkaar… en de kinderen dan?

Wanneer ouders uit elkaar gaan is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden over (en eventueel samen met) de kinderen. Kinderen mogen onder geen beding de dupe worden van de scheiding! Om ruzies en conflicten zoveel mogelijk te voorkomen zijn ouders met minderjarige kinderen verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Maar hoe maak je afspraken over de kinderen? Mogen kinderen ook zelf beslissen? Is er iemand die naar de kinderen luistert?


Het ouderschapsplan
Het is wettelijk verplicht om de volgende punten op te nemen in een ouderschapsplan:

  • Hoe worden de zorg- en opvoedtaken verdeeld?
  • Hoe informeer je elkaar over de kinderen en neem je beslissingen over belangrijke onderwerpen?
  • Hoe worden de kosten van de kinderen verdeeld?

Uiteraard kunnen er in het plan ook afspraken gemaakt worden over andere onderwerpen, bijvoorbeeld wat wordt er afgesproken als een van de ouders wil verhuizen of wanneer een van de ouders een nieuwe partner heeft. Ook kan worden afgesproken op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven.

Maurena Leimena: “Besteed voldoende aandacht en zorg aan het ouderschapsplan! Het is belangrijk voor zowel de ouders als de kinderen dat alle partijen zich kunnen vinden in het plan, maar ook dat ze er zich van bewust zijn dat het een levend document is dat eens in de zoveel tijd aanpassing behoeft, omdat na verloop van tijd situaties toch veranderen.”

Als het plan door beide ouders ondertekend is, gaat het samen met het verzoek tot echtscheiding ter goedkeuring naar de rechter.


Kinderen betrekken
In het belang van de kinderen is het goed als ouders hun kinderen ook – op een bij hun leeftijd passende wijze – betrekken bij het maken van het plan. Bij kleine kinderen is dat weer anders dan bij tieners. Kinderen van 12 jaar of ouder zullen daarnaast door de kinderrechter worden uitgenodigd. Bij de kinderrechter mogen zij vertellen wat hun mening is over de afspraken die hun ouders over hen hebben gemaakt. Bij dit gesprek zijn de ouders niet aanwezig. Een gesprek bij de kinderrechter is vertrouwelijk. De kinderrechter zal niets over de inhoud van het gesprek met de ouders delen, tenzij hij of zij daarvoor toestemming van de kinderen heeft gekregen.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena: “Als advocaat of mediator help ik de ouders graag met het goed en eerlijk opstellen van het ouderschapsplan. Onderdeel hiervan is ook het adviseren van de ouders over hoe ze hun kinderen het beste betrekken bij het maken van goede afspraken. Daarnaast kunnen de kinderen desgewenst ook zelf bij mij terecht mochten ze vragen hebben.”


Meer informatie
Op onze website kunt u nog meer relevante informatie vinden:

Of maak een afspraak voor het gratis 30 minuten adviesgesprek door te bellen met 085 047 35 53 of via de contactpagina.

Waar moet u op letten bij het tekenen van een koopovereenkomst woning?

Wanneer u een woning koopt, tekent u een koopcontract. Hierin staan alle afspraken rondom de aankoop en verkoop van de woning. Het is belangrijk dat u als koper ook goed controleert of u het met de inhoud daarvan eens bent.

Kristien Aerts: “Lees een koopovereenkomst goed door voordat u tekent! Ik wijs u graag op belangrijke punten. Mocht u te maken krijgen met bijvoorbeeld een (verborgen) gebrek na levering is dit natuurlijk erg vervelend. Ik adviseer u graag in deze situatie.”


Check de koopovereenkomst
Het kan voorkomen dat u tijdens een verbouwing in de aangekochte woning stuit op een enorme lekkage. Hiervoor wilt u natuurlijk de verkoper aansprakelijk stellen. Voordat u dit doet, dient u met een aantal dingen rekening te houden om de schade met succes te kunnen verhalen.
Als eerste checkt u wat er is overeengekomen in de koopovereenkomst. In de meeste overeenkomsten staat dat alle zichtbare en onzichtbare gebreken die er tijdens het sluiten van de koop waren, voor rekening en risico zijn van de koper. Dit geldt dus ook voor de verborgen gebreken.


Ernst van het gebrek
De ernst van het gebrek speelt ook een rol. Als het gebrek het normaal gebruik als woning niet mogelijk maakt, gelden er andere regels. Een ernstige lekkage of houtrot die de constructie aantast zijn enkele voorbeelden. De verkoper is in deze gevallen veelal wel aansprakelijk. Tenzij u bekend was met het gebrek of behoorde te kennen. Het kan hier van belang zijn of een bouwkundige inspectie heeft plaatsgevonden.
Verder kan bij oude woningen een ouderdomsclausule zijn opgenomen die aansprakelijkheid uitsluit voor ieder gebrek. U kunt van die woning ook niet dezelfde kwaliteit verwachten als van een nieuwe woning.


Hoe voorkomen?
U kunt zoveel mogelijk ellende voorkomen door uitgebreid onderzoek te laten doen voordat u de koopovereenkomst tekent. Zelf kunt u ook al wat doen door kasten en vloerkleden te verschuiven. Hierachter komen nog wel eens onaangename verrassingen tevoorschijn. Als het gebrek ontdekt wordt voordat de koop wordt gesloten, kunt u daarover nog onderhandelen.


Wat te doen bij een gebrek?
Wanneer u een gebrek ontdekt is het zaak dit per direct schriftelijk te melden bij de verkoper. In het algemeen wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld, maar dat kan onder omstandigheden anders zijn. Het is dan ook raadzaam om niet te wachten met het melden van een (verborgen) gebrek maar om dit direct kenbaar te maken bij de verkoper en deze aansprakelijk te stellen.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

14 september, dag van de scheiding

Bij Aerts Leimena advocaten kunt u het hele jaar terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek over een scheiding en niet alleen op deze speciale dag. Deze dag is ook zeker niet bedoeld om scheidingen te promoten maar om bewustwording te creëren rondom dit onderwerp en in het bijzonder aandacht te besteden aan de positie van het kind in scheiding.
Wilt u op de dag van de scheiding graag langskomen voor een adviesgesprek? Maak dan vooraf even een afspraak via 085 0473553 of het contactformulier.

Maurena Leimena: “Tijdens een scheiding komt er veel op je af en het is erg belangrijk voor alle betrokkenen dat dit zorgvuldig en deskundig gebeurt. Helaas zijn er aan een scheiding altijd kosten verbonden al proberen wij deze natuurlijk zoveel mogelijk te bepreken voor de cliënt. Het eerste 30 minuten adviesgesprek is altijd gratis. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen en kan ik u vertellen wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Zo heeft iedereen diverse rechten en plichten. Ik informeer u hier graag over.”


Aangesloten bij vFAS
Maurena Leimena is gespecialiseerd advocaat (familierecht) en ook scheidingsmediator. Aerts Leimena Advocaten is lid van de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). Zij onderscheiden zich op verschillende gebieden van anderen. Om lid te worden moeten advocaten onder meer een aanvullende specialistische opleiding van drie jaar volgen. Daarnaast is minimaal vijf jaar ervaring en jaarlijkse bijscholing verplicht. vFAS-advocaten beschikken over actuele juridische kennis op het gebied van onder meer ouderschapsplannen, pensioenverevening, alimentatie en huwelijkse voorwaarden.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Aerts Leimena advocaten kan optreden als scheidingsmediator, advocaat of juridisch adviseur. Plan nu een gratis 30 minuten adviesgesprek in via 085 047 35 53 of plan hier een afspraak in.

Pas op met huur inhouden bij gebreken!

Als er gebreken zijn aan uw huurwoning, vraagt u aan de verhuurder om deze te verhelpen. In de meeste gevallen komt de verhuurder dan langs om het op te lossen. Helaas zijn er ook verhuurders die niks doen of zelfs niet reageren. Dit is natuurlijk erg vervelend.
Aangezien er geen gehoor wordt gegeven aan uw verzoek, zal uw eerste gedachte zijn: geen gehoor, dan ook geen huur! U denkt op deze manier het gebrek te kunnen verrekenen en daarnaast gelijk aandacht te trekken bij de verhuurder. Maar dit is zeker niet (zomaar) toegestaan!


Wie moet het oplossen?

In eerste instantie zal moeten worden bekeken wie het gebrek moet verhelpen. Komt het gebrek voor rekening van de huurder of de verhuurder? In het “Besluit kleine herstellingen” staat beschreven welke werkzaamheden en welke gebreken de huurder zelf moet uitvoeren en oplossen. Het gaat hier met name om kleine gebreken die met niet al te veel kosten zijn te verhelpen.
Maar zelfs als hieruit blijkt dat de verhuurder het gebrek moet oplossen, bijvoorbeeld een lekkage, geeft u dat nog niet het recht om huur in te houden. De verplichting tot betaling van de huur mag niet zomaar opgeschort worden.


Waarom geen huur inhouden?
Omdat de verhuurder zijn plichten niet nakomt, wilt u ook geen huur betalen. Klinkt logisch maar toch is het niet geoorloofd. Dit kan u zelfs duur komen te staan! In de overeenkomst of de algemene voorwaarden kan een verbod zijn opgenomen om huurverplichtingen op te schorten. Daarnaast moet u rekening houden met de volgende punten voordat u overgaat tot het inhouden van huur:

  • Breng altijd eerst de verhuurder op de hoogte van het gebrek en geef hem ook de gelegenheid om het dat gebrek te verhelpen.
  • De opschorting moet in voldoende nauw verband staan tot de verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.
  • De opschorting moet voldoende gerechtvaardigd zijn. Dat wil zeggen dat het achtergehouden bedrag in verhouding moet staan tot de ernst van het gebrek.


Gevolgen huur inhouden
Als achteraf blijkt dat de huur ten onrechte is achtergehouden, is er een achterstand in huur ontstaan die alsnog met kosten én rente aan de verhuurder moet worden betaald. Uiteindelijk moet u dan zelfs meer betalen. Het kan ook zo zijn dat de huurovereenkomst door het ten onrechte inhouden van huur wordt ontbonden.

Kristien Aerts: “Laat uzelf dus eerst goed informeren voordat u overgaat tot het inhouden van huur. Dit kan u uiteindelijk duur komen te staan! Ik adviseer en begeleid u graag op dit gebied.” Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Wat zijn de mogelijkheden met een erfenis?

Erfgenamen staan beschreven in een testament. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen. Wanneer u recht op een erfenis heeft bent u zeker niet verplicht om deze in ontvangst te nemen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden óf verwerpen.


Zuiver aanvaarden
Als u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de erflater. U bent dan dus ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Dit betekent dat, als er meer schulden zijn dan bezittingen, u uit uw eigen privé vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet betalen.


Beneficiair aanvaarden
Een erfenis beneficiair aanvaarden kan een goede keus zijn wanneer u twijfelt over de omvang van de erfenis of wanneer u twijfelt of er schulden zijn. In dit geval bent u zelf niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater wanneer er meer schulden zijn dan de bezittingen. U hoeft de schulden dan niet uit uw privé vermogen te betalen. Echter ontvangt u in dat geval ook niets.


Verwerpen
Weet u zeker dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen, dan kunt u de erfenis het beste verwerpen. Als u een erfenis verwerpt bent u geen erfgenaam meer. Daarmee voorkomt u dat u in uw privé vermogen kan worden aangesproken voor schulden van de overledene.


Uw keuze
Om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Om de erfenis zuiver te aanvaarden hoeft u niet perse naar de rechtbank.

Maurena: “Wanneer u twijfelt over uw keuze is het wel belangrijk dat u zich niet gedraagt als een erfgenaam die de erfenis heeft aanvaard. Ik informeer en adviseer u graag over de mogelijkheden. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat in beginsel niet meer terug te draaien. Bedenk u dus vooraf goed wat u met de erfenis wilt voordat u gaat handelen.”

Wanneer u bijvoorbeeld goederen uit het huis van de overledene meeneemt of gebruik maakt van de bankrekening van de overledene dan verricht u daarmee een zogenaamde daad van zuivere aanvaarding. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen ongedaan te maken.

Het is wel goed om te weten, dat wanneer u als erfgenaam de begrafenis van de overledene regelt en u nog geen keuze heeft gedaan, het regelen van een begrafenis niet wordt gezien als een daad van zuivere aanvaarding.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Het is erg verstandig om uzelf goed te laten informeren over de voor- en nadelen in uw persoonlijke situatie.
Ik adviseer en u graag. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Huur of pacht? Zorg dat je weet wat de verschillen zijn!

Kristien Aerts: “ik zie regelmatig overeenkomsten waarop vermeld staat dat het een pachtovereenkomst is, terwijl dit uiteindelijk niet het geval blijkt te zijn. In plaats van pacht is er dan sprake van huur. Deze twee regimes hebben veel overeenkomsten, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Onder meer bij de beëindiging van de overeenkomst kan dit voor grote problemen zorgen. De titel van de overeenkomst is dan niet van belang, de situatie echter wel!”


De pachtovereenkomst
Er is sprake van een pachtovereenkomst als:

  • Het gaat om een onroerende zaak (bijvoorbeeld een boerderij met land of weidegrond),
  • die wordt gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw, en
  • voor dit gebruik een (geldelijke) tegenprestatie wordt geleverd.

Is er geen sprake van de uitoefening van de landbouw en wordt er betaald voor het gebruik van een (on)roerende zaak is sprake van huur.


Regels waarvan u niet mag en kan afwijken
Kristien Aerts: “Wanneer de feitelijke situatie afwijkt van de titel in de overeenkomst kan dit gevolgen hebben voor de dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op huur en pacht. U kunt te maken krijgen met regels waarvan u niet mag en kan afwijken, en waaraan u eigenlijk helemaal niet gebonden wilt zijn.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Het is aan te raden dat u zich voorafgaande aan het sluiten van een huur- of pachtovereenkomst goed voor laat lichten over welk regime van toepassing is en welke mogelijkheden en gevolgen dit heeft. Ik adviseer en begeleid u graag. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link http://www.al-advocaten.nl/contact/.

Klachtplicht: Klaag tijdig voordat uw rechten vervallen

Komen er na oplevering gebreken aan het licht die bij oplevering nog niet kenbaar waren? Let er dan op dat u tijdig klaagt bij de aannemer! Dit is de zogenaamde klachtplicht; de plicht om (verborgen) gebreken binnen een redelijke tijd na ontdekking te melden aan de aannemer. Als u dit niet doet dan verliest u uw recht op herstel of schadevergoeding.

Kristien Aerts: “Een verborgen gebrek is een vervelende situatie. Ik sta u graag bij en adviseer u over de stappen die u kunt ondernemen.”


Wettelijke klachttermijn

Er wordt gesproken over een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek, maar wat is nu een redelijke termijn? Maak het gebrek zo snel mogelijk kenbaar bij de aannemer en stel hem of haar hiervoor aansprakelijk. Veelal wordt een termijn van 2 maanden als tijdig beoordeeld maar die termijn kan korter of langer zijn. Afhankelijk van de aard van het gebrek en de vraag of daarnaar nog onderzoek moet worden verricht kan het in acht nemen van een klachttermijn korter of langer dan 2 maanden acceptabel zijn. De wederpartij moet ook kunnen beoordelen of er sprake is van een gebrek waar hij of zij aansprakelijk voor is.


Wat kunt u doen bij een verborgen gebrek?

Het is aan te raden om een deskundige de gebreken en de oorzaak daarvan te laten beoordelen, zeker als deze worden betwist door de aannemer. De rechtspraak heeft al vaker uitgemaakt dat de resultaten van dat onderzoek mogen worden afgewacht. Het is raadzaam om de wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het (verborgen) gebrek en hem daarvoor aansprakelijk te stellen. Ik raad u ook aan om de wederpartij uit te nodigen voor het onderzoek.


Wat moet u niet doen?

Ga nooit over tot herstel totdat er meer duidelijkheid is over de oorzaken van de gebreken en de erkenning daarvan door de wederpartij of een rechterlijke uitspraak dat de wederpartij aansprakelijk is.
Op tijd melden is erg belangrijk. Heeft u dit niet gedaan, dan heeft u pech!  De wederpartij is dan niet meer met succes aansprakelijk te stellen.
De klachttermijn is overigens een andere termijn dan de verjaringstermijn. Een verjaringstermijn duurt vaak veel langer en kan bovendien worden gestuit. In tegenstelling tot een klachttermijn.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Zit u met een (verborgen) gebrek en weet u niet welke stappen u kan en moet ondernemen? Ik adviseer en begeleid u graag in deze situatie. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Niet tevreden over uw naam? Vraag een wijziging aan!

Zowel uw voor- als achternaam is veelal de keuze van uw ouders. U heeft het dus niet voor het zeggen.. Maar wat als uw naam niet misstaat in het rijtje met zogeheten schaam- of faamnamen? Bente Bruin, Constant Lam, Fokje Modder, Beau ter Ham, Dick Sack enz.
Het is mogelijk om een naamswijziging aan te vragen. In boek 1 van het burgerlijk wetboek is het naamrecht geregeld.

Er zit verschil in het wijzigen van de voor- en/of achternaam. Advocate Maurena Leimena weet precies hoe dit geregeld is. Maurena: ‘Ik kijk graag naar wat de mogelijkheden zijn om uw naam te laten wijzigen en help u bij de aanvraag van de naamswijziging’.


Wat zijn de regels voor een voornaam?

Een ieder heeft de voornamen die hem of haar in de geboorteakte zijn gegeven. Een voornaam mag niet ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.


Hoe wordt een achternaam gekozen?

Dat is afhankelijk of een kind geboren is binnen of buiten het huwelijk. Wordt een kind buiten het huwelijk geboren dan krijgt het automatisch de achternaam van zijn/ haar moeder. Wanneer een kind (later) wordt erkend dan kunnen de moeder en de erkenner gezamenlijk kiezen voor de achternaam van de erkenner. Wordt er geen keuze gemaakt dan houdt het kind de achternaam van moeder. Wordt een kind binnen het huwelijk geboren dan hebben de ouders de keuze wiens achternaam hun kind gaat dragen. Is er eenmaal een keuze gemaakt dan zullen alle kinderen geboren tijdens dat huwelijk dezelfde achternaam dragen.


Wat kunt uw doen als u niet tevreden bent met uw naam?

Onvrede over een voornaam kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw welzijn. Ook kan het bepalend zijn voor de persoonlijke en emotionele identificatie. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een voornaam te laten wijzigen. Een rechter moet hier wel toestemming voor geven. Dit doet een rechter alleen als u een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij het wijzigen van uw voornaam. Daarnaast moet dit belang groter zijn dan het maatschappelijk belang (dat gediend is bij een continue naamsvoering). Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Spelfouten in een voornaam
– Voornamen die bespottelijk zijn of een constante bron van vragen of ergernis zijn
– Een buitenlandse normale voornaam die in het Nederlands een andere betekenis heeft
– Een voornaam die verbonden is aan een zwaar emotioneel verleden (pesten, misbruik, mishandeling)

Ook een achternaam kan gewijzigd worden, al gelden hier strenge eisen voor. Daarvoor zal een verzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend moeten worden. Een achternaam kan gewijzigd worden wanneer de naam op zichzelf of in verband met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is of de naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een achternaam kan ook gewijzigd worden wanneer u psychische hinder van de achternaam ondervindt.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Denkt u aan het wijzigen van uw naam? Ik adviseer en begeleid u graag bij de aanvraag van uw naamswijziging. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak in.

Belangrijk aandachtspunt bij overeenkomst met makelaar

Op de huizenmarkt in Nederland is momenteel meer vraag dan aanbod. Dit betekent dat het bijzonder lastig is om een geschikte woning te vinden. Huizenzoekers geven makelaars – om die reden – steeds vaker de opdracht om een woning voor hen te zoeken. Afspraken tussen de makelaar en huizenzoeker worden vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst.


Zoekgebied in bemiddelingsovereenkomst
Speciale aandacht in de bemiddelingsovereenkomst gaat uit naar het gespecificeerde zoekgebied. Dit ondervond ook een cliënt van ons. De cliënt had opdracht gegeven aan een makelaar om een woning voor hem te zoeken in Amsterdam. De makelaar stelde – op basis van de wensen van de cliënt – een zoekgebied, dat werd vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst. Het zoekgebied bestond uit een aantal wijken en deelgemeenten in Amsterdam.


Cliënt vindt zelf woning; makelaar stuurt rekening

Nadat er na een lange periode nog niets passends gevonden was, ging de cliënt zelf op zoek naar een woning die hij vrij snel vond. De makelaar stuurde vervolgens een rekening voor de courtage op grond van de overeenkomst en de algemene bepalingen, waarin staat dat ook courtage is verschuldigd als een woning wordt (aan)gekocht door een ander.


Gevonden woning niet in gespecificeerde zoekgebied; geen courtage verschuldigd
Omdat de gevonden woning niet lag in het gespecificeerde zoekgebied uit de overeenkomst, waren wij en onze cliënt van mening dat de rekening ongegrond was. De makelaar was een andere mening toegedaan, omdat: 1) het gebied volgens de makelaar flexibel was en 2) er door de makelaar ook woningen uit het specifieke gebied van de gevonden woning waren aangeboden. De makelaar is vervolgens een gerechtelijke procedure gestart.

De rechtbank was het niet eens met de makelaar en heeft onze cliënt in het gelijk gesteld (bekijk hier de volledige uitspraak). De rechtbank stelt dat onze cliënt niet kon verwachten dat het zoekgebied was uitgebreid met de wijk waarin de woning is gevonden en de makelaar mocht niet verwachten dat cliënt zou begrijpen dat het zoekgebied ruimer was (geworden) dan in de overeenkomst was opgenomen. De cliënt hoeft dus geen courtage te betalen.

Het is dus van belang dat in een bemiddelingsovereenkomst waarin een zoekopdracht wordt omschreven, dit zoekgebied expliciet en zo duidelijk mogelijk wordt omschreven. Als partijen het zoekgebied willen uitbreiden, is het dan ook aan te raden dit schriftelijk overeen te komen.


Advies bij overeenkomsten

Kristien Aerts: “Heeft u een makelaar ingeschakeld of verwacht u dit binnenkort te gaan doen? Of bent u een makelaar die advies zoekt over dit specifieke punt in de algemene bepalingen? Ik adviseer u graag bij eventuele vragen. Bel 085 047 35 53 voor een gratis 30 minuten adviesgesprek!”